กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมกับชุมชน ณ วัดดอยพระบาท
Message us