กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนได้กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Message us