กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่คนไทยทุกคนรู้กันดีว่า ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็น “วันแม่แห่งชาติ”  
9 สิงหาคม 2555

 

 

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น เพื่อให้นลูก ๆ ทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อมารดา

 

 

คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2555

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ความว่า

 

“มือของแม่นั้น คือ มือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลาอยากให้เป็นงานดีที่งามเงาอยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ”

 

 

 

 

 

 

Message us