ขอบคุณกองช่างที่ช่วยอนุเคราะห์ตรวจ เช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

 ขอขอบคุณทีมงานกองช่าง ที่ช่วยอนุเคราะห์รถยกและทีมช่าง ตรวจ เช็ค ซ่อม ระบบไฟฟ้าของโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

26  มิถุนายน  2556

 

{gallery}act/026{/gallery}

 

Message us